Title: Vzdělávání animátorů v cestovním ruchu
Other Titles: Training of animators in tourism
Authors: Šroubková, Tereza
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Ovesleová Hana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40160
Keywords: cestovní ruch;animátor;vzdělávání;vzdělávání animátorů
Keywords in different language: tourism;animation;animation in tourism;training;training animatior
Abstract: Bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem a sním spojenými pojmy, konkrétně pak na animační služby. Cílem práce je ověřit, zda vzdělávání animátorů v cestovním ruchu je přínosné a zda napomáhá začínajícím animátorům v přípravě a zvládání situací při vykonávání práce animátora. Teoretická část práce se zabývá problematikou cestovního ruchu, animace v cestovním ruchu a lidských zdrojů. Praktická část práce se poté věnuje analýze společností, které se zabývají animačními službami a průzkumu, který zjišťuje názor začínajících animátorů na důležitost a přínosnost školení. Z výsledků průzkumu jsou vytvořeny návrhy na potencionální zlepšení formy vzdělávání animátorů v cestovním ruchu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the term tourism and concepts which are connected to it, specifically with animation services. The objective of the thesis is to attest, that training animators is beneficial and it helps the beginners in animation with entering into their job and also prepare them for their future responsibilities. The theoretical part of this thesis is focused on issue of tourism, animation in tourism and human resources. Practical part described companies who are dealing with animation services. Through research author tries to find out the opinion of inchoative animatiors on profitability and necessarily of training. Based on the interviews, author of the thesis made up proposals for potential improvement in the field of training animatiors in tourism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Sroubkova.pdfPlný text práce850,8 kBAdobe PDFView/Open
Sroubkova_Tereza_v.pdfPosudek vedoucího práce229,01 kBAdobe PDFView/Open
Sroubkova_Tereza_o.pdfPosudek oponenta práce226,03 kBAdobe PDFView/Open
Sroubkova_p.pdfPrůběh obhajoby práce86,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40160

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.