Title: Návrh a implementace EMI filtru v průmyslových aplikacích
Other Titles: Design and implementation of EMI filter in industrial applications
Authors: Cajthamlová, Hana
Advisor: Skála Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kubík Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40171
Keywords: emi filtr;vstupní filtr;elektromagnetická kompatibilita;elektromagnetické rušení;simulace emi filtru;symetrické rušení;nesymetrické rušení;emise po vedení
Keywords in different language: emi filter;input filter;electromagnetic compatibility;electromagnetic noise;emi filter simulation;common mode noise;differential mode noise;conducted noise
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na návrh a implementaci EMI filtru pro průmyslový počítač. V práci je představena problematika filtrace rušení po vedení, typy odrušovacích prvku a topologie EMI filtrů. Byl zpracován návrh filtru na základě analýzy systému. Navržený filtr byl simulován v programu LTspice a výsledky byly srovnány s měřením reálného filtru. Prototyp byl implementován do průmyslového počítače a byla provedena série měření ověřující shodu s normou.
Abstract in different language: The master thesis presents the design and implementation of the EMI filter for industry computers. First, an introduction to the conducted noise suppression tools was made. Then, the EMI filter was designed based on a system analysis. Simulation tools were used to predict filter characteristics and the results were compared to the measurements of designed filter prototypes. The filter was implemented in an industrial computer and a series of measurements was carried out to determine its compliance with the norm.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CAJTHAMLOVA_NAVHR A IMPLEMENTACE EMI FILTRU V PRUMYSLOVYCH APLIKACICH.pdfPlný text práce5,09 MBAdobe PDFView/Open
078592_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
078592_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
078592_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce68,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.