Title: Strategický marketingový plán začínající firmy
Other Titles: Strategic marketing plan for a start-up company
Authors: Audes, Jan
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Štumpf Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40219
Keywords: online marketing;strategický marketing;strategický marketingový plán;infopodnikání
Keywords in different language: online marketing;strategic marketing;strategic marketing plan;info business
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce na téma strategický marketingový plán začínající firmy je vypracovat strategický marketingový plán společnosti UčímSeNěmecky.cz. Autor má k tématu blízký vztah i proto, že je zakladatelem této společnosti. V rámci literární rešerše je zpracován teoretický úvod do problematiky, který je v průběhu práce podrobněji rozveden. Jedná se především o pojmy jako marketing na internetu, strategický marketing, strategický marketingový plán a infopodnikání. Stěžejní částí práce je provedení analýzy společnosti UčímSeNěmecky.cz a to z pohledu makro, mezo a mikroprostředí. Z následně vypracované SWOT a TOWS analýzy vycházejí marketingové cíle a návrh strategického marketingového plánu na následující období, který bude k naplnění vytyčených cílů směřovat. Výstupem práce je konkrétní marketingový plán obsahující časový harmonogram a realizační rozpočet pro období 08/2020 až 12/2021. V závěru práce jsou zveřejněna doporučení pro další postup a vývoj společnosti.
Abstract in different language: The main goal of this master thesis, which is aimed on strategic marketing plan of a start-up company, is the elaboration of a strategic marketing plan of the company UčímSeNěmecky.cz. The author has a close relationship to the topic also because he is founder of this company. Within the literature research is prepared theoretical introduction to the topic, which is further developed during the thesis. Main topics are internet marketing, strategic marketing, strategic marketing plan and info business. The main task of this master thesis is to execute analysis of the company UčímSeNěmecky.cz from the point of view of macro, meso and microenvironment. Subsequent SWOT and TOWS analysis lead to propose a strategic marketing plan for the following period, which will focus on fulfilling the set goals. The output of this master thesis is a specific marketing plan involving schedule and implementation budget for the period 08/2020 to 12/2021. At the end of the thesis are published recommendations for further progress and development of the company.
Rights: Plný text práce není přístupný. Text bude přístupný od 11.5. 2023.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2020_AUDES_J.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Audes_Jan_v.pdfPosudek vedoucího práce220,19 kBAdobe PDFView/Open
Audes_Jan_o.pdfPosudek oponenta práce121,11 kBAdobe PDFView/Open
Audes_p.pdfPrůběh obhajoby práce36,03 kBAdobe PDFView/Open
Audes_n.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP44,86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.