Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKubík, Michalcs
dc.contributor.authorJančo, Petrcs
dc.contributor.refereePajer, Ondřejcs
dc.date.accepted2012-06-26cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:37:13Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:37:13Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-06-08cs
dc.identifier47213cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4022
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je návrh a realizace lineárního zdroje s více výstupy a proudovým omezením v řádech stovek wattů. Návrh obsahuje vylepšenou konstrukci aktivního usměrňovače s velkou účinností, malou vlastní spotřebou a díky tomu jen malé potřeby pasivního chlazení. Pro ochranu vstupního transformátoru má zdroj implementovanou ochranu pro omezení náběžných proudů a ochranu proti zkratovým proudům (tzv. hot swap / in-rush kontrolér). Zdroj je navržen pro ochranu jednotlivých připojených zařízení nezávisle na sobě, díky speciálním obvodům nadproudové ochrany, s možností nezávislého řízení a kontroly stavu. Dále má každá větev možnost přesného měření protékaného proudu, díky velmi přesnému snímači proudu. Práce zahrnuje schéma zapojení zdroje, vhodný výběr součástek a návrh plošných spojů, včetně výpočtů proudové ochrany.cs
dc.format41 s. (42 484 znaků bez mezer)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectaktivní usměrňovačcs
dc.subjectN-MOSFET tranzistorcs
dc.subjecthigh and low side budičcs
dc.subjectbootstrapcs
dc.subjectkomparátorcs
dc.subjectzdvojovačcs
dc.subjectin-rush controllercs
dc.subjectomezovač prouducs
dc.subjectproudová ochranacs
dc.subjectpřepěťová ochranacs
dc.subjectpodpěťová ochranacs
dc.subjectměření prouducs
dc.titleNapájecí zdroj s více výstupy a proudovým omezenímcs
dc.title.alternativeMultichannel power supply with current limiteren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of the bachelor´s work is the design and implementation of a linear voltage source with multiple outputs and current limit in hundreds of watts. The proposal includes an improved design of active rectifier with high efficiency, low consumption and thus needs only a small passive cooling. In order to protect the input transformer, the voltage source protection is implemented to reduce in rush currents and short circuit currents (hot swap/in-rush controller). The voltage source is designed to protect individual devices connected independently, with a special circuit overcurrent protection with the possibility of independent control and regulating the condition. Furthermore, each lateral has the option of an accurate measurement of current passing through due to a very precise current sensor. The work includes the (voltage source) circuit diagram, proper selection of components and printed circuit board (PCB) design, including calculations of current protection.en
dc.subject.translatedactive rectifieren
dc.subject.translatedN-MOSFET transistoren
dc.subject.translatedhigh and low side driveren
dc.subject.translatedbootstrapen
dc.subject.translatedcomparatoren
dc.subject.translatedvoltage multiplieren
dc.subject.translatedin-rush controlleren
dc.subject.translatedcurrent limiten
dc.subject.translatedcurrent protectionen
dc.subject.translatedovervoltage protectionen
dc.subject.translatedundervoltage protectionen
dc.subject.translatedcurrent measurementen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAE) / Bachelor´s works (DAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Napajeci zdroj s vice vystupy a proudovym omezenim.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047213_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047213_oponent.pdfPosudek oponenta práce426,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047213_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce111,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4022

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.