Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMičík Michal, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMoulisová, Petra
dc.contributor.refereeEger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2020-6-19
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:43Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:29:43Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-11
dc.identifier82610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40241
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu reklamy a médií na náhodný vzorek lidské populace a formulování doporučení na základě kvantitativního výzkumu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části autorka definuje pojem internetový marketing a generace uživatelů internetu. Praktická část práce se zabývá vyhodnocováním dotazníkového šetření.cs
dc.format92 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectmédiacs
dc.subjectinternetový marketingcs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.titleVliv reklamy a médií na vybrané generace uživatelůcs
dc.title.alternativeInfluence of advertising and media on selected geerations of usersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master's thesis deals with the study of the influence of advertising and the media on a random sample of the human population and the formulation of recommendations based on quantitative research. The work is divided into two main parts, theoretical and practical. In the theoretical part, the author defines the concept of Internet marketing and the generation of Internet users. The practical part of the work deals with the evaluation of the questionnaire survey.en
dc.subject.translatedadvertisingen
dc.subject.translatedmediaen
dc.subject.translatedinternet marketingen
dc.subject.translatedcommunication mixen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moulisova_Petra DP.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Moulisova_Petra_v.pdfPosudek vedoucího práce227,35 kBAdobe PDFView/Open
Moulisova_Petra_o.pdfPosudek oponenta práce229,26 kBAdobe PDFView/Open
Moulisova_p.pdfPrůběh obhajoby práce59,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.