Title: Návrh komunikační kampaně pro zvolený produkt
Other Titles: Proposal for communication campaign for the chosen product
Authors: Nový, Jan
Advisor: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40243
Keywords: komunikační kampaň;spotřebitelský průzkum;coca-cola
Keywords in different language: communication campaign;consumer research;coca-cola
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikační kampaně pro produkt Coca-Cola pomeranč-vanilka. V práci je nejprve zpracována teoretická část, která se zabývá pojmy jako marketingová komunikace, integrovaná marketingová komunikace, komunikační mix a jeho nástroje, komunikační kampaň, spotřebitel a jeho chování a marketingový výzkum. Empirická část obsahuje spotřebitelský průzkum a jeho vyhodnocení, dále situační analýzu společnosti a návrh komunikační kampaně. Návrh komunikační kampaně obsahuje media plán, plán na řízení kampaně a návrh na vyhodnocení kampaně. Výstupy práce budou poskytnuty společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, která spolupracuje s fakultou ekonomickou. Společnost může na základě výstupů práce učinit různá strategická rozhodnutí.
Abstract in different language: The Master´s thesis is focused on a proposal for communication campaign for the product Coca-Cola orange-vanilla. The first part of the thesis is theorethical and it is aimed at concepts like marketing communication, integrated marketing communication, communication mix and its instruments, communication campaign, consumer and his behavior and marketing resaerch. The empirical part includes consumer research and evaluation of the findings. The situational analysis and proposal for the communication campaign are also a part of the the empirical part. The proposal for the communication campaign includes a media plan, plan for management of campaign and a proposal for evaluation of the communication campaign. Results of the thesis will be provided to Coca-Cola HBC Česko a Slovensko company. This company cooperated with the Faculty of Economics and will be enabled to make some strategical decisions from the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jan Novy K18N0049P.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
Novy_Jan_v.pdfPosudek vedoucího práce220,64 kBAdobe PDFView/Open
Novy_Jan_o.pdfPosudek oponenta práce161,24 kBAdobe PDFView/Open
Novy_p.pdfPrůběh obhajoby práce54,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.