Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorNový, Jan
dc.contributor.refereeCimler Petr, Doc. Ing. CSc.
dc.date.accepted2020-6-19
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:43Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:29:43Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-11
dc.identifier82613
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40243
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na návrh komunikační kampaně pro produkt Coca-Cola pomeranč-vanilka. V práci je nejprve zpracována teoretická část, která se zabývá pojmy jako marketingová komunikace, integrovaná marketingová komunikace, komunikační mix a jeho nástroje, komunikační kampaň, spotřebitel a jeho chování a marketingový výzkum. Empirická část obsahuje spotřebitelský průzkum a jeho vyhodnocení, dále situační analýzu společnosti a návrh komunikační kampaně. Návrh komunikační kampaně obsahuje media plán, plán na řízení kampaně a návrh na vyhodnocení kampaně. Výstupy práce budou poskytnuty společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, která spolupracuje s fakultou ekonomickou. Společnost může na základě výstupů práce učinit různá strategická rozhodnutí.cs
dc.format100 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkomunikační kampaňcs
dc.subjectspotřebitelský průzkumcs
dc.subjectcoca-colacs
dc.titleNávrh komunikační kampaně pro zvolený produktcs
dc.title.alternativeProposal for communication campaign for the chosen producten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Master´s thesis is focused on a proposal for communication campaign for the product Coca-Cola orange-vanilla. The first part of the thesis is theorethical and it is aimed at concepts like marketing communication, integrated marketing communication, communication mix and its instruments, communication campaign, consumer and his behavior and marketing resaerch. The empirical part includes consumer research and evaluation of the findings. The situational analysis and proposal for the communication campaign are also a part of the the empirical part. The proposal for the communication campaign includes a media plan, plan for management of campaign and a proposal for evaluation of the communication campaign. Results of the thesis will be provided to Coca-Cola HBC Česko a Slovensko company. This company cooperated with the Faculty of Economics and will be enabled to make some strategical decisions from the results.en
dc.subject.translatedcommunication campaignen
dc.subject.translatedconsumer researchen
dc.subject.translatedcoca-colaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jan Novy K18N0049P.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
Novy_Jan_v.pdfPosudek vedoucího práce220,64 kBAdobe PDFView/Open
Novy_Jan_o.pdfPosudek oponenta práce161,24 kBAdobe PDFView/Open
Novy_p.pdfPrůběh obhajoby práce54,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.