Title: CSR a její role v marketingových aktivitách podniků
Other Titles: CSR and its role in marketing activities of companies
Authors: Stuchlíková, Martina
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40249
Keywords: csr;společenská odpovědnost firem;módní průmysl;h&m;lidnex;zara;c&a;tommy hilfiger;marketing
Keywords in different language: csr;corporate social responsibility;fashion industry;h&m;lidnex;zara;c&a;tommy hilfiger;marketing
Abstract: Společenská odpovědnost firem (CSR) je neustále skloňovaným pojmem ve všech odvětvích. Jinak tomu není ani v módním průmyslu, jehož působení má velký dopad na fungování celé planety. Předložená diplomová práce pojednává o společenské odpovědnosti firem u vybraných společností působících v módním odvětví. Práce porovnává realizované projekty vybraných společností s mírou povědomí u veřejnosti. Cílem práce bylo vyhodnotit, zda společnosti dostatečně využívají marketingové aktivity při zapojení CSR. Pomocí provedených analýz bylo zjištěno, že společnosti nedostatečně využívají CSR v marketingové komunikaci a veřejnost se do realizovaných projektů vůbec nezapojuje, ač se tomu nebrání. Proto byla navržena doporučení, jak nedostatky zlepšit.
Abstract in different language: Corporate Social Responsibility (CSR) is a constant term in all sectors. It is no different in the fashion industry, whose activity has a great impact on the functioning of the entire planet. The submitted thesis deals with the corporate social responsibility of selected companies operating in the fashion industry. The thesis compares realized projects of selected companies with the level of public awareness. The aim of the thesis was to evaluate whether companies are sufficiently using marketing activities to involve CSR. Analyzes have shown that companies do not make sufficient use of CSR in marketing communications and the public is not involved in the projects at all, although this is not prevented. Therefore, recommendations have been proposed to improve the deficiencies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stuchlikova.pdfPlný text práce4,17 MBAdobe PDFView/Open
Stuchlikova_Martina_v.pdfPosudek vedoucího práce225,28 kBAdobe PDFView/Open
Stuchlikova_Martina_o.pdfPosudek oponenta práce164,86 kBAdobe PDFView/Open
Stuchlikova_p.pdfPrůběh obhajoby práce90,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.