Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMičík Michal, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorStuchlíková, Martina
dc.contributor.refereeKunešová Hana, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-19
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:44Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:29:44Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-11
dc.identifier82621
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40249
dc.description.abstractSpolečenská odpovědnost firem (CSR) je neustále skloňovaným pojmem ve všech odvětvích. Jinak tomu není ani v módním průmyslu, jehož působení má velký dopad na fungování celé planety. Předložená diplomová práce pojednává o společenské odpovědnosti firem u vybraných společností působících v módním odvětví. Práce porovnává realizované projekty vybraných společností s mírou povědomí u veřejnosti. Cílem práce bylo vyhodnotit, zda společnosti dostatečně využívají marketingové aktivity při zapojení CSR. Pomocí provedených analýz bylo zjištěno, že společnosti nedostatečně využívají CSR v marketingové komunikaci a veřejnost se do realizovaných projektů vůbec nezapojuje, ač se tomu nebrání. Proto byla navržena doporučení, jak nedostatky zlepšit.cs
dc.format87 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcsrcs
dc.subjectspolečenská odpovědnost firemcs
dc.subjectmódní průmyslcs
dc.subjecth&mcs
dc.subjectlidnexcs
dc.subjectzaracs
dc.subjectc&acs
dc.subjecttommy hilfigercs
dc.subjectmarketingcs
dc.titleCSR a její role v marketingových aktivitách podnikůcs
dc.title.alternativeCSR and its role in marketing activities of companiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedCorporate Social Responsibility (CSR) is a constant term in all sectors. It is no different in the fashion industry, whose activity has a great impact on the functioning of the entire planet. The submitted thesis deals with the corporate social responsibility of selected companies operating in the fashion industry. The thesis compares realized projects of selected companies with the level of public awareness. The aim of the thesis was to evaluate whether companies are sufficiently using marketing activities to involve CSR. Analyzes have shown that companies do not make sufficient use of CSR in marketing communications and the public is not involved in the projects at all, although this is not prevented. Therefore, recommendations have been proposed to improve the deficiencies.en
dc.subject.translatedcsren
dc.subject.translatedcorporate social responsibilityen
dc.subject.translatedfashion industryen
dc.subject.translatedh&men
dc.subject.translatedlidnexen
dc.subject.translatedzaraen
dc.subject.translatedc&aen
dc.subject.translatedtommy hilfigeren
dc.subject.translatedmarketingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stuchlikova.pdfPlný text práce4,17 MBAdobe PDFView/Open
Stuchlikova_Martina_v.pdfPosudek vedoucího práce225,28 kBAdobe PDFView/Open
Stuchlikova_Martina_o.pdfPosudek oponenta práce164,86 kBAdobe PDFView/Open
Stuchlikova_p.pdfPrůběh obhajoby práce90,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.