Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTaušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠestáková, Kateřina
dc.contributor.refereeMičík Michal, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-17
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:44Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:29:44Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-30
dc.identifier82627
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40252
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá problematikou udržitelného rozvoje neboli udržitelnosti a společenské odpovědnosti (CSR) na veřejných vysokých školách v České republice. Teoretická část této práce se věnuje vymezení pojmů a představení a přiblížení si těchto dvou konceptů. Dále obsahuje charakteristiku této problematiky právě pro vysoké školy. Cílem empirické části je analýza současného stavu prováděných aktivit, tedy zda zkoumaný vzorek implementuje do své strategie v rámci všech tří pilířů různé aspekty sociální odpovědnosti a udržitelnosti či nikoliv. Posledním cílem této práce je formulace vhodných doporučení pro další zařazování aktivit týkajících se této problematiky do strategií vysokých škol.cs
dc.format92 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspolečenská odpovědnost firemcs
dc.subjectudržitelnostcs
dc.subjecttří pilířová strukturacs
dc.subjectvysoké školycs
dc.titleKomparace aktivit společenské odpovědnosti a udržitelnosti vybraných subjektůcs
dc.title.alternativeComparison of activities of social corporate responsibility and sustainability of selected subjectsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the issue of sustainable development or sustainability and corporate social responsibility (CSR) at public universities in the Czech Republic. The theoretical part of this thesis is devoted to the definition of concepts and the introduction and closer approach to these two concepts. It also contains characteristics of this issue for universities. The aim of the empirical part is to analyse the current status of the activities carried out, whether the selected sample implements various aspects of social responsibility and sustainability into its strategy within all three pillars. The last aim of this work is to formulate suitable recommendations for further inclusion of activities related to this issue into the strategies of higher education institutions.en
dc.subject.translatedcorporate social responsibilityen
dc.subject.translatedsustainabilityen
dc.subject.translatedtriple bottom lineen
dc.subject.translatedhigher educationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Katerina_Sestakova_2020.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Sestakova_Katerina_v.pdfPosudek vedoucího práce122,82 kBAdobe PDFView/Open
Sestakova_Katerina_o.pdfPosudek oponenta práce227,93 kBAdobe PDFView/Open
Sestakova_p.pdfPrůběh obhajoby práce104,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.