Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKramáreková Veronika, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorOnallah, Klára
dc.contributor.refereeTarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-29
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:51Z-
dc.date.available2019-6-6
dc.date.available2020-11-10T00:29:51Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-22
dc.identifier81444
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40267
dc.description.abstractCílem práce je představit předsvatební a svatební zvyky a tradice Palestinců žijících v Nazaretě. Práce specifikuje a definuje tuto minoritu žijící v Izraeli. Dále zkoumá průběh celého procesu již od seznámení partnerů po zasnoubení a svatbu za posledních 10 let. Práce je částečně výsledkem nastudováné literatury, ale je především založená na terénním výzkumu uskutečněném na přelomu července/srpna a září/října 2019 v Nazaretě.cs
dc.format146 s. (149586 znaků), 39 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsvatbacs
dc.subjectzvykycs
dc.subjectrituálycs
dc.subjectpalestincics
dc.subjectnazaretcs
dc.subjectizraelcs
dc.titlePředsvatební a svatební zvyky Palestinců žijících v Nazaretěcs
dc.title.alternativePre-wedding and Wedding Customs of Palestinians Living in Nazarethen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedGoal of this diploma thesis is to introduce pre-wedding and wedding traditions of Palestinians living in Nazareth. It explains and defines this minority living in Israel. Moreover it examines the whole process of the last 10 years from how partners get to know each other through engagement and wedding. This thesis is based on literature but mainly on field research realized in July/August and September/October 2019 in Nazareth.en
dc.subject.translatedweddingen
dc.subject.translatedcustomsen
dc.subject.translatedritualsen
dc.subject.translatedpalestiniansen
dc.subject.translatednazarethen
dc.subject.translatedisraelen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Klara Onallah.pdfPlný text práce8,95 MBAdobe PDFView/Open
Onallah V.PDFPosudek vedoucího práce197,89 kBAdobe PDFView/Open
Onallah O.PDFPosudek oponenta práce271,14 kBAdobe PDFView/Open
Onallah.PDFPrůběh obhajoby práce41,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.