Title: Problematika svobodné žurnalistiky v regionu Blízkého východu - největší kauzy současnosti
Other Titles: The issue of free journalism in the Middle East region - the biggest cases of the present
Authors: Gröschlová, Jana
Advisor: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40270
Keywords: svobodná žurnalistika;novináři;svoboda projevu;média;svoboda tisku
Keywords in different language: free journalism;journalists;press freedom;freedom of expression;mass media
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou svobodné žurnalistky na Blízkém východě s ohledem na největší kauzy, které jsou v současné době s touto otázkou spojeny. Popisuje aktuální situaci novinářů ve vybraných zemích a mapuje nejznámější případy potlačování svobody tisku a útlaku novinářů v těchto státech. Jedná se o komplexní přehled konkrétních případů spojených s narušováním svobodné žurnalistiky a o aktuálních událostech souvisejících s touto otázkou, který je zároveň zasazen do kontextu současného politického či společenského dění v dané oblasti.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of a free journalism in the Middle East with regard to the biggest cases that are currently associated with this issue. It describes the current situation of journalists in selected countries and maps the most well-known cases of suppression of press freedom and oppression of journalists in these countries. It is a comprehensive overview of specific cases related to the violation of free journalism and current events related to this issue, which is also set in the context of current political or social events in the region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_komplet_Groschlova.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Groschlova V.PDFPosudek vedoucího práce169,8 kBAdobe PDFView/Open
Groschlova O.PDFPosudek oponenta práce151,68 kBAdobe PDFView/Open
Groschlova.PDFPrůběh obhajoby práce42,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.