Title: Tělovýchovné chvilky kompenzačního charakteru pro žáky 1. stupně základní školy.
Other Titles: Physical education in short while in lessons with compensatory character for pupils of elementary school.
Authors: Koubová, Kristýna
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40301
Keywords: sed;mladší školní věk;kompenzační cvičení;tělovýchovné chvilky.
Keywords in different language: sittibg;middle childhood;compensatory excercises;physical education is short while.
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na zařazování tělovýchovných chvilek kompenzačního charakteru do vyučovacích jednotek pro žáky základních škol, které jsou primárně určené pro žáky 1. stupně. Cílem práce je vytvoření souboru cviků využitelných i v jiných vyučovacích jednotkách, než je tělesná výchova. Cviky jsou zaměřeny na kompenzaci dlouhodobého statického sedu.
Abstract in different language: This diploma is focused on the inclusion of physical education moments of a compensatory character in units for pupils, which are primarily intended for primary school pupils. The aim of the work is to create a set of exercises that can be used in other teaching units than physical education. The exercises are focused on compensating for long-term static sitting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP K. Koubova.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Koubova K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce165,59 kBAdobe PDFView/Open
Koubova K. - OP.pdfPosudek oponenta práce190,79 kBAdobe PDFView/Open
Koubova K.pdfPrůběh obhajoby práce50,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40301

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.