Title: Diagnostika trénovanosti OBSTACLE COURSE RACER závodníka
Other Titles: Training diagnostics of OBSTACLE COURSE RACER racer
Authors: Schröpfer, Martin
Advisor: Zeman Radek, Mgr.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40304
Keywords: vstupní a výstupní měření;funkční parametry;analýza;porovnání.
Keywords in different language: input and output measurements;functional parameters;analysis;comparison.
Abstract: Cílem práce byla diagnostika funkčních parametrů OCR závodníka po absolvování tréninkového cyklu. Pro diagnostiku bylo použito vstupní a výstupní měření v oblasti překážkového měření a zátěžové prohlídky. Celý tréninkový cyklus trval pět měsíců. Na začátku proběhlo vstupní měření a na konci proběhlo výstupní měření. Vše absolvoval pouze jeden jedinec ve věku 26 let (já). Výsledné hodnoty a vyhodnocení funkčních parametrů ukázaly zřetelný rozdíl mezi vstupním a výstupním měřením. V oblasti překážkového měření došlo k výraznému zlepšení měřených hodnot a ve sféře výkonnosti jedince naopak ke znatelnému zhoršení. Lze soudit, že sféru výkonnosti jedince ovlivnilo zranění v bederní oblasti.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis is diagnostics of functional parameters of OCR competitor after completing training cycle. Input and output measurements in part of obstacle measurement and stress inspection were used for diagnostics The whole training cycle lasted for five months. At the beginning there was an input measurement and in the end there was output measurement. One proband completed everything at the age of twenty - six. The resulting values and the evaluation of the functional parameters showed a clear difference between the input and output measurements. In the part of obstacle measurement there was a significant improvement in measured values. In the part of performance conversely there was degradation. It can be judged that the sphere of individual performance was affected by injury in lumbar spine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martin_Schropfer.pdfPlný text práce4,06 MBAdobe PDFView/Open
Schropfer M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce137 kBAdobe PDFView/Open
Schropfer M. - OP.pdfPosudek oponenta práce169,5 kBAdobe PDFView/Open
Schropfer.pdfPrůběh obhajoby práce46,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.