Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZeman Radek, Mgr.
dc.contributor.authorSchröpfer, Martin
dc.contributor.refereeCharvát Luboš, Mgr.
dc.date.accepted2020-6-18
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:02Z-
dc.date.available2018-12-6
dc.date.available2020-11-10T00:30:02Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-27
dc.identifier80309
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40304
dc.description.abstractCílem práce byla diagnostika funkčních parametrů OCR závodníka po absolvování tréninkového cyklu. Pro diagnostiku bylo použito vstupní a výstupní měření v oblasti překážkového měření a zátěžové prohlídky. Celý tréninkový cyklus trval pět měsíců. Na začátku proběhlo vstupní měření a na konci proběhlo výstupní měření. Vše absolvoval pouze jeden jedinec ve věku 26 let (já). Výsledné hodnoty a vyhodnocení funkčních parametrů ukázaly zřetelný rozdíl mezi vstupním a výstupním měřením. V oblasti překážkového měření došlo k výraznému zlepšení měřených hodnot a ve sféře výkonnosti jedince naopak ke znatelnému zhoršení. Lze soudit, že sféru výkonnosti jedince ovlivnilo zranění v bederní oblasti.cs
dc.format88 scs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectvstupní a výstupní měřenícs
dc.subjectfunkční parametrycs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectporovnání.cs
dc.titleDiagnostika trénovanosti OBSTACLE COURSE RACER závodníkacs
dc.title.alternativeTraining diagnostics of OBSTACLE COURSE RACER raceren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of the diploma thesis is diagnostics of functional parameters of OCR competitor after completing training cycle. Input and output measurements in part of obstacle measurement and stress inspection were used for diagnostics The whole training cycle lasted for five months. At the beginning there was an input measurement and in the end there was output measurement. One proband completed everything at the age of twenty - six. The resulting values and the evaluation of the functional parameters showed a clear difference between the input and output measurements. In the part of obstacle measurement there was a significant improvement in measured values. In the part of performance conversely there was degradation. It can be judged that the sphere of individual performance was affected by injury in lumbar spine.en
dc.subject.translatedinput and output measurementsen
dc.subject.translatedfunctional parametersen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedcomparison.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martin_Schropfer.pdfPlný text práce4,06 MBAdobe PDFView/Open
Schropfer M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce137 kBAdobe PDFView/Open
Schropfer M. - OP.pdfPosudek oponenta práce169,5 kBAdobe PDFView/Open
Schropfer.pdfPrůběh obhajoby práce46,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.