Název: Srovnání motorické úrovně pohybově aktivních a inaktivních dětí 5. tříd Plzeňského kraje a Svobodného státu Sasko
Další názvy: Comparison of the motor skils level of physically active and inactive 5th grades school Children of Pilsen Region and Free State of Saxony
Autoři: Košik, Petr
Vedoucí práce/školitel: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Oponent: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40308
Klíčová slova: bmi index;složení těla;zdravotně orientovaná zdatnost;pohybové předpoklady;mladší školní věk;dmt 6-18
Klíčová slova v dalším jazyce: bmi index;body composition;health-oriented fitness;motor skills;younger school age;dmt 6-18
Abstrakt: Přeshraniční srovnávací analýza vztahů mezi pohybovou aktivitou, somatickými charakteristikami a výsledky testů motorických schopností, z nichž usuzujeme na celkovou zdravotně orientovanou zdatnost, v závislosti na geografické příslušnosti jedenáctiletých žáků 5.tříd ZŠ.
Abstrakt v dalším jazyce: Cross-border comparative analysis of the relationships between physical activity, somatic characteristics and the results of motor skills tests, from which we conclude on the overall health-oriented fitness, depending on the geographical affiliation of eleven-year-old 5th graders.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Kosik final.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosik P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce140,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosik P. - OP.pdfPosudek oponenta práce150,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosik P..pdfPrůběh obhajoby práce83,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40308

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.