Název: Univerzální USB programátor pro mikroprocesory
Další názvy: Universal USB programmer for microprocessors
Autoři: Ferkl, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Čermák, Karel
Oponent: Bartl, Matouš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4032
Klíčová slova: mikroprocesor;univerzální programátor;virtuální sériový port;microchip;PIC;Atmel;AVR;USB
Klíčová slova v dalším jazyce: microcontroller;universal programmer;virtual serial port;microchip;PIC;Atmel;AVR;USB
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh a praktickou realizaci univerzálního USB programátoru pro 8-bitové mikroprocesory Atmel AVR a Microchip PIC. Poukazuje na možnosti využití mikroprocesor s integrovaným USB modulem v kombinaci s virtuálním sériovým portem.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis presents the design and practical realization of the universal USB programmer for 8-bit microcontrollers Atmel AVR and Microchip PIC. It refers to possibilities of use of microcontroller with integrated USB module in combination with a virtual serial port.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Lukas_Ferkl_E09B0262P.pdfPlný text práce6,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047232_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047232_oponent.pdfPosudek oponenta práce437,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047232_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce162,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4032

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.