Název: "Francouzská kuchyně" - didaktické zpracování tématu
Další názvy: "French cuisine" - methodological elaboration of the topic
Autoři: Šlosarová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Sylva
Oponent: Vondráček, Antonín
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4044
Klíčová slova: francouzská kuchyně;kuchyně francouzských regionů;slavnostní francouzská kuchyně;speciality;stravovací návyky Francouzů;francouzská frazeologie týkající se stolování;důvody výuky tématu francouzské kuchyně;materiály k výuce tématu francouzské kuchyně;francouzská kuchyně v metodách;aktivity k výuce tématu francouzské kuchyně
Klíčová slova v dalším jazyce: french cuisine;french regions cuisine;festive french cuisine;specialities;eating habits of Frenchmen;french phraseology concerning dining;reasons of teaching topic of french cuisine;materials concerning teaching of topic of french cuisine;french cuisine in textbooks;activities concerning teaching of topic of french cuisine
Abstrakt: Práce představuje základní fakta a zajímavosti o francouzské kuchyni. Dále ukazuje, jak lze toto téma didakticky zpracovat a jaké aktivity mohou být při jeho výuce použity. Součástí práce jsou také důvody, proč téma francouzské kuchyně ve škole vyučovat a několik příloh, které jsou tvořeny pracovními listy k jednotlivým aktivitám.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis presents the essential facts and interesting things about French cuisine. Furthermore, it shows the methodological elaboration of the topic and activities which can be used to teach it. A part of the work consists of reasons of teaching the topic of French cuisine in school. There are also several appendices formed by worksheets of the particular activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Jana_Slosarova.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slosarova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce81,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slosarova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce155,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slosarova prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce39,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4044

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.