Title: Odhad věku posledního divokého koně - koně Převalského (Equus przewalskii)
Other Titles: Age estimation of the last wild horse - Przewalski's horse (Equus przewalskii)
Authors: Rollingerová, Nicola
Advisor: Robovský Jan, RNDr. PhD.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40457
Keywords: kůň převalského;koňovití;určování věku;vizuální metody;erupce;taxonomie;zuby
Keywords in different language: przewalskii horse;equids;age determination;visual methods;eruption;taxonomy;teeth
Abstract: Tato práce se věnuje poslednímu divokému koni - koni Převalského (Equus przewalskii) a metodám použitelným pro určování věku koňovitých na základě morfologických charakteristik. Pokusila jsem se sestavit protokol určování věku použitelný u tohoto druhu zejména v terénu a muzejních sbírkách. Zmiňuji zde metody využívané pro určování věku savců se zvláštním zaměřením na koňovité. Kapitola "Modelový organismus" zmiňuje základní charakteristiky koně Převalského, mezi které patří fyzický vzhled, preferovaný areál, vyhynutí v divoké přírodě a záchranné programy a nakonec morfologické i genetické rozdíly mezi koněm Převalského a domácím koněm (Equus caballus). Výsledky jsem porovnávala s literaturou a potvrdila jsem, že metody erupce a nahrazení mohou být při určování využity pro jejich vysokou míru přesnosti. Ostatní metody, jako "tvar řezáků" a "klešťovitý skus" mohou v kombinaci s ostatními znaky poskytnout doplňující informace. Znaky jako "jamková stopa" nebo "zubní hvězda" jsou velmi variabilní a tak mohou být nezávislými pozorovateli určeny různě.
Abstract in different language: This thesis deals with the last wild horse - Przewalski horse (Equus przewalskii) and methods being used in age determination of equids based on morphological characteristics. Specifically I've tried to establish a protocol for age determination in this species that could be useful for the age determination in the field or specimens in museum collections.This thesis includes a review of methods being used for an age determination in mammals and especially equids. The chapter "Model organism" specifies basic characteristics of Przewalski horse including it's physical description, preferred area, their extinction in the wild and rescue programs which saved their species, and also morphological and genetic difference between this species and domestic horse (Equus caballus). I compared the obtained results with literature and could confirm that methods of eruption and replacement can be used in age determination with a high certainty. Methods as "incisor shape" and "pincer bite" can provide useful additional information if they are used together with other characters. Characters as "cup" and "dental star" are subject of significant intraspecific variability and they could be moreover scored differently by independent persons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nicola_Rollingerova_BP.pdfPlný text práce444,19 kBAdobe PDFView/Open
Rollingerova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce580,03 kBAdobe PDFView/Open
Rollingerova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce481,24 kBAdobe PDFView/Open
Rollingerova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce134,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.