Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIrcingová Jarmila, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorNěmečková, Anna
dc.contributor.refereeNosková Marta, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-15
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:48Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-11-10T00:30:48Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-9
dc.identifier78848
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40470
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je tvorba strategie, která je formulována na základě strategické analýzy. V první části je představena společnost, ve které byla práce zpracována. Jedná se o společnost Adecco spol. s r.o., která poskytuje svým zákazníkům personální služby. Druhá část je zaměřena na finanční zdraví společnosti. V třetí kapitole jsou formulovány vize, mise a strategické cíle. Na to navazuje kapitola s analýzou prostředí. Pátá kapitola obsahuje finanční plán sestavený na plánované období 2020 - 2022. Dále práce obsahuje analýzu rizik, na jejímž základě je vypracována citlivostní analýza a sestavené různé scénáře vývoje. V poslední kapitole je shrnutí výsledků všech předchozích částí práce, a také jednotlivé kroky, které povedou k úspěšné realizaci strategického plánu.cs
dc.format109 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectanalýza prostředícs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.titleFormulace strategie podniku v návaznosti na strategickou analýzucs
dc.title.alternativeFormulation of the company strategy in connection with the strategic analysisen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on strategy creation in connection with strategic analysis. The first part of this thesis includes information about company Adecco spol. s r.o. This company provides personal services to clients. The second part is focused on finances and includes financial analysis. In the third part is formulation of vision, mission and strategic targets. Following chapter is focused on external and internal analysis which indicates strengths, weaknesses, opportunities and threats. In the fifth part is financial plan created for 3 years (2020 - 2022). The next chapter includes risk analysis. Due to risk analysis was created scenarios of a possible company development. Following and the last chapter includes evaluation of all previous chapters and it also describes steps leading to strategy implementation.en
dc.subject.translatedstrategyen
dc.subject.translatedstrategic analysisen
dc.subject.translatedbusiness environmenten
dc.subject.translatedfinancial planen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Anna Nemeckova.pdfPlný text práce6,43 MBAdobe PDFView/Open
Nemeckova_Anna_V.pdfPosudek vedoucího práce124,59 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova_Anna_o.pdfPosudek oponenta práce223,01 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce48,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.