Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanuška Martin, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorTeřlová, Michaela
dc.contributor.refereeLukáš Ladislav, Doc. RNDr. Ing. CSc.
dc.date.accepted2020-6-16
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:51Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:30:51Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-11
dc.identifier82109
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40488
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu a následnou optimalizaci vybraných podnikových procesů ve společnosti Invel PLUS spol. s r. o. Teoretická část s praktickou se v této diplomové práci prolínají. V teoretické části práce je společnost, ve které byla diplomová práce zpracována, charakterizována a jsou zde uvedená jak historická, tak současná data. Kapitola je doplněná o organigram a také výrobkové portfolio společnosti. Následně jsou vysvětleny a definovány pojmy proces a procesní řízení. Praktická část je zaměřena na analýzu podnikových procesů s podporou softwaru ARIS Architect & Designer. Na analýzu plynule navazuje jejich optimalizace. V závěru práce bylo provedeno ekonomické zhodnocení navržených opatření.cs
dc.format80 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprocescs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectskladcs
dc.subjectmodelcs
dc.subjectinventarizacecs
dc.subjectmetodika ariscs
dc.titleAnalýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesůcs
dc.title.alternativeAnalysis and subsequent optimization of selected business processesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on the analysis and subsequent optimization of selected business processes in the company Invel PLUS spol. s r. o. In this diploma thesis the theoretical part and the practical part are intertwined. The company is characterized in the theoretical part of the work, where both, historical and current data are mentioned. The chapter is supplemented with an organization chart and the company's product portfolio. Subsequently, the terms process and process management are explained and defined. The practical part is focused on the analysis of business processes with the support of ARIS Architect & Designer software. The analysis is followed by the optimization of processes. At the end of the thesis, an economic evaluation of the proposed measures was performed.en
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedoptimizationen
dc.subject.translatedwarehouseen
dc.subject.translatedmodelen
dc.subject.translatedinventoryen
dc.subject.translatedaris methodologyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Terlova_K18N0128P.pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFView/Open
terlova Posudek vedouci BP-DP aktual 19_20-5.pdfPosudek vedoucího práce221,01 kBAdobe PDFView/Open
Terlova_Michaela_o.pdfPosudek oponenta práce71,98 kBAdobe PDFView/Open
Terlova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce35,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.