Title: Zpracování studie proveditelnosti vybraného projektu
Other Titles: The feasibility study of selected project
Authors: Urbánková, Tereza
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40491
Keywords: esif;operační program;projekt;dotace;studie proveditelnosti;analýza přínosů a nákladů;cba
Keywords in different language: esif;operational program;project;grant;feasibility study;cost and benefits analysis;cba
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zpracování studie proveditelnosti vybraného projektu. V první části práce je představen teoretický úvod do problematiky fondů Evropské unie a národních operačních programů. Projekt, který byl pro práci zvolen, nese název Vejprnice, Tlučná - smíšená CS Tlučná - propojení v údolí Vejprnického potoka. Jedná se o výstavbu cyklostezky na území Obce Tlučná, která je rovněž zadavatelem projektu. V práci je uveden postup nalezení vhodného operačního programu a výzvy pro projekt. Další část práce obsahuje vypracovanou studii proveditelnosti zvoleného projektu. Na studii proveditelnosti navazuje vypracování analýzy přínosů a nákladů. Závěrem práce je uvedeno zhodnocení ekonomické efektivnosti projektu a návrh dalšího postupu.
Abstract in different language: The Master´s Thesis is focused on creating a Feasibility study of a selected project. The first part of this thesis contains an introduction to ESI funds and Czech operational programs. The selected project is called Vejprnice, Tlučná - mixed CW Tlučná - interconnection in the valley of Vejprnice brook. The project is about building a bike path in Tlučná that is the submitter of this project. The thesis also contains finding and selecting the appropriate operational program. The main part of the thesis is creating a feasibility study. Following the feasibility study, the next part of the thesis is Cost and Benefits Analysis. In the conclusion of the Master´s Thesis are indicated the economic efficiency of the selected project and the following suggestions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Urbankova_Tereza.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Urbankova_Tereza_V.pdfPosudek vedoucího práce122,95 kBAdobe PDFView/Open
Urbankova_Tereza_o.pdfPosudek oponenta práce219,61 kBAdobe PDFView/Open
Urbankova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce38,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.