Název: Zpracování studie proveditelnosti vybraného projektu
Další názvy: The feasibility study of selected project
Autoři: Urbánková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Oponent: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40491
Klíčová slova: esif;operační program;projekt;dotace;studie proveditelnosti;analýza přínosů a nákladů;cba
Klíčová slova v dalším jazyce: esif;operational program;project;grant;feasibility study;cost and benefits analysis;cba
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na zpracování studie proveditelnosti vybraného projektu. V první části práce je představen teoretický úvod do problematiky fondů Evropské unie a národních operačních programů. Projekt, který byl pro práci zvolen, nese název Vejprnice, Tlučná - smíšená CS Tlučná - propojení v údolí Vejprnického potoka. Jedná se o výstavbu cyklostezky na území Obce Tlučná, která je rovněž zadavatelem projektu. V práci je uveden postup nalezení vhodného operačního programu a výzvy pro projekt. Další část práce obsahuje vypracovanou studii proveditelnosti zvoleného projektu. Na studii proveditelnosti navazuje vypracování analýzy přínosů a nákladů. Závěrem práce je uvedeno zhodnocení ekonomické efektivnosti projektu a návrh dalšího postupu.
Abstrakt v dalším jazyce: The Master´s Thesis is focused on creating a Feasibility study of a selected project. The first part of this thesis contains an introduction to ESI funds and Czech operational programs. The selected project is called Vejprnice, Tlučná - mixed CW Tlučná - interconnection in the valley of Vejprnice brook. The project is about building a bike path in Tlučná that is the submitter of this project. The thesis also contains finding and selecting the appropriate operational program. The main part of the thesis is creating a feasibility study. Following the feasibility study, the next part of the thesis is Cost and Benefits Analysis. In the conclusion of the Master´s Thesis are indicated the economic efficiency of the selected project and the following suggestions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Urbankova_Tereza.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbankova_Tereza_V.pdfPosudek vedoucího práce122,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbankova_Tereza_o.pdfPosudek oponenta práce219,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbankova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce38,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40491

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.