Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIrcingová Jarmila, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorUrbánková, Tereza
dc.contributor.refereeTaušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-16
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:51Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:30:51Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-28
dc.identifier82115
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40491
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na zpracování studie proveditelnosti vybraného projektu. V první části práce je představen teoretický úvod do problematiky fondů Evropské unie a národních operačních programů. Projekt, který byl pro práci zvolen, nese název Vejprnice, Tlučná - smíšená CS Tlučná - propojení v údolí Vejprnického potoka. Jedná se o výstavbu cyklostezky na území Obce Tlučná, která je rovněž zadavatelem projektu. V práci je uveden postup nalezení vhodného operačního programu a výzvy pro projekt. Další část práce obsahuje vypracovanou studii proveditelnosti zvoleného projektu. Na studii proveditelnosti navazuje vypracování analýzy přínosů a nákladů. Závěrem práce je uvedeno zhodnocení ekonomické efektivnosti projektu a návrh dalšího postupu.cs
dc.format85 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectesifcs
dc.subjectoperační programcs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectdotacecs
dc.subjectstudie proveditelnostics
dc.subjectanalýza přínosů a nákladůcs
dc.subjectcbacs
dc.titleZpracování studie proveditelnosti vybraného projektucs
dc.title.alternativeThe feasibility study of selected projecten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Master´s Thesis is focused on creating a Feasibility study of a selected project. The first part of this thesis contains an introduction to ESI funds and Czech operational programs. The selected project is called Vejprnice, Tlučná - mixed CW Tlučná - interconnection in the valley of Vejprnice brook. The project is about building a bike path in Tlučná that is the submitter of this project. The thesis also contains finding and selecting the appropriate operational program. The main part of the thesis is creating a feasibility study. Following the feasibility study, the next part of the thesis is Cost and Benefits Analysis. In the conclusion of the Master´s Thesis are indicated the economic efficiency of the selected project and the following suggestions.en
dc.subject.translatedesifen
dc.subject.translatedoperational programen
dc.subject.translatedprojecten
dc.subject.translatedgranten
dc.subject.translatedfeasibility studyen
dc.subject.translatedcost and benefits analysisen
dc.subject.translatedcbaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Urbankova_Tereza.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Urbankova_Tereza_V.pdfPosudek vedoucího práce122,95 kBAdobe PDFView/Open
Urbankova_Tereza_o.pdfPosudek oponenta práce219,61 kBAdobe PDFView/Open
Urbankova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce38,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.