Title: Nabývání vlastnického práva
Other Titles: Acquiring proprietary law
Authors: Všetečka, Marek
Advisor: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40521
Keywords: vlastnické právo;vlastnictví;vlastník;nabývání;převod;neoprávněný;nález;věc ztracená;věc skrytá;věc opuštěná;přivlastnění;přírůstek;movitá věc;nemovitá věc;zvíře;res nullius;superficies solo cedit
Keywords in different language: property right;ownership;owner;acquiring;transfer;unauthorized;find;lost thing;hidden thing;abandoned thing;appropriation;increment;personal thing;real thing;animal;res nullius;superficies solo cedit
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá způsoby nabývání vlastnického práva. Jedná se o právní skutečnost, se kterou se každý z nás setkává každý den. Cílem práce je rozbor způsobů nabytí vlastnického práva podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V jednotlivých kapitolách se seznámíme s historickým vývojem, základními pojmy souvisejícími s touto problematikou a následně s jednotlivými způsoby nabývání vlastnického práva.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with ways of acquiring ownership rights. This is a legal fact that each of us encounters every day. The aim of the thesis is to analyze the ways of acquiring the ownership right according to the Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code. In the individual chapters we will learn about the historical development, the basic concepts related to this issue and subsequently with the individual ways of acquiring ownership.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Marek Vsetecka (R15M0350P).pdfPlný text práce991,45 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Vsetecka.pdfPosudek oponenta práce111,49 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Vsetecka.pdfPosudek vedoucího práce28,94 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Vsetecka.pdfPrůběh obhajoby práce261,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.