Title: Zastavení exekuce
Other Titles: The termination of a distraint
Authors: Hýsková, Hana
Advisor: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Referee: Wolfová Jitka, JUDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40526
Keywords: civilní soudní řízení;exekuční řízení;exekuce;zastavení exekuce
Keywords in different language: civil procedure;execution proceedings;distraint;termination of a distraint
Abstract: Předmětem této diplomové práce je popsat zastavení exekuce v českém právním řádu. Název práce je Zastavení exekuce. Práce je systematicky členěna do 6 kapitol. První část práce je věnována obecné charakteristice exekuce. Další kapitoly se již zabývají konkrétní problematikou zastavení exekuce. Poslední část této práce je zaměřena na srovnání české a slovenské právní úpravy zastavení exekuce.
Abstract in different language: The topic of this diploma thesis is the termination of a distraint in the Czech legal order. The title of the work is The termination of a distraint. The thesis is systematically divided into 6 chapters. The first part is devoted to the general characteristics of distrainment. The following chapters analyse the specific problems of the termination of a distraint. The last part of this thesis is focused on the comparison of Czech and Slovak legal regulations of suspension of a distraint.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zastaveni exekuce112.pdfPlný text práce662,66 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Hyskova.pdfPosudek vedoucího práce50,31 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hyskova.pdfPosudek oponenta práce49,16 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hyskova.pdfPrůběh obhajoby práce276,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.