Název: Zvláštní řízení soudní
Další názvy: Special legal proceedings
Autoři: Papáčková, Dana
Vedoucí práce/školitel: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Oponent: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40528
Klíčová slova: zvláštní řízení soudní;civilní proces;nesporná řízení;řízení o svéprávnosti;detenční řízení;zákon č. 292/2013 sb.;o zvláštních řízeních soudních
Klíčová slova v dalším jazyce: special legal proceedings;civil procedure;non-contentious proceedings;legal capacity proceedings;detention proceedings;act no. 292/2013 coll.;on special legal proceedings
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o zvláštních řízeních soudních. V práci se zaměřuji nejprve na obecné pojednání o civilním procesu, poté na obecnou část zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a na vybraná řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních, konkrétně na řízení o svéprávnosti a řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu. Práce je obohacena o stručné zpracování právní úpravy těchto dvou typů řízení na Slovensku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the topic of special legal proceedings. First, it describes the civil procedure as such, then it discusses the General part of the Act No. 292/2013 Coll., on Special Legal Proceedings, followed by selected proceedings in compliance with the Act No. 292/2013 Coll., on Special Legal proceedings. Specifically, it focuses on the legal capacity proceedings and proceedings pertaining to the permissibility of admitting and/or keeping a person in a medical facility. In addition, the work also includes a short summary of Slovak legislation of these matters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Dana_Papackova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Papackova.pdfPosudek vedoucího práce76,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Papackova.pdfPosudek oponenta práce223,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Papackova.pdfPrůběh obhajoby práce267,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40528

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.