Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
dc.contributor.authorPapáčková, Dana
dc.contributor.refereeHromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-26
dc.date.accessioned2020-11-10T00:31:04Z-
dc.date.available2019-1-30
dc.date.available2020-11-10T00:31:04Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-14
dc.identifier81267
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40528
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o zvláštních řízeních soudních. V práci se zaměřuji nejprve na obecné pojednání o civilním procesu, poté na obecnou část zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a na vybraná řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních, konkrétně na řízení o svéprávnosti a řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu. Práce je obohacena o stručné zpracování právní úpravy těchto dvou typů řízení na Slovensku.cs
dc.format91 s. (231 990 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzvláštní řízení soudnícs
dc.subjectcivilní procescs
dc.subjectnesporná řízenícs
dc.subjectřízení o svéprávnostics
dc.subjectdetenční řízenícs
dc.subjectzákon č. 292/2013 sb.cs
dc.subjecto zvláštních řízeních soudníchcs
dc.titleZvláštní řízení soudnícs
dc.title.alternativeSpecial legal proceedingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the topic of special legal proceedings. First, it describes the civil procedure as such, then it discusses the General part of the Act No. 292/2013 Coll., on Special Legal Proceedings, followed by selected proceedings in compliance with the Act No. 292/2013 Coll., on Special Legal proceedings. Specifically, it focuses on the legal capacity proceedings and proceedings pertaining to the permissibility of admitting and/or keeping a person in a medical facility. In addition, the work also includes a short summary of Slovak legislation of these matters.en
dc.subject.translatedspecial legal proceedingsen
dc.subject.translatedcivil procedureen
dc.subject.translatednon-contentious proceedingsen
dc.subject.translatedlegal capacity proceedingsen
dc.subject.translateddetention proceedingsen
dc.subject.translatedact no. 292/2013 coll.en
dc.subject.translatedon special legal proceedingsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Dana_Papackova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Papackova.pdfPosudek vedoucího práce76,68 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Papackova.pdfPosudek oponenta práce223,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Papackova.pdfPrůběh obhajoby práce267,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.