Title: Vlastnosti soudního rozhodnutí
Other Titles: Attributes of judicial decision
Authors: Skuhrová, Kristýna
Advisor: Kapitánová Blanka, JUDr.
Referee: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40533
Keywords: soudní rozhodnutí;vlastnosti;právní moc;vykonatelnost;závaznost;zákonnost
Keywords in different language: judical decision;justice;law
Abstract: Tato práce si dává za cíl osvětlení procesu vydání soudního rozhodnutí od stručného popisu historického vývoje soudnictví, přes vydání soudního rozhodnutí, až po účinky spojené s jeho vydáním. Jednotlivé účinky lze přisuzovat nabytí vlastností soudního rozhodnutí. Tyto vlastnosti jsou podrobně definovány v samostatných kapitolách. Závěr práce je věnován zákonnosti rozhodnutí, a to zejména z pohledu přísných pravidel na proces vydání, formu a obsah rozhodnutí.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to clarify the procedure of judgment rendering, from a brief description of the historical development of the judiciary, through the rendering of a judgment to the effects related to the rendering. The individual effects can be described as traits a judgment obtains. The traits mentioned are defined in detail in separate chapters. The last part of the thesis is dedicated to the judgment's legality, specifically with regard to the strict rules of the rendering process and the form and content of the judgment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R15M0267P Diplomova prace Kristyna Skuhrova.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Skuhrova.pdfPosudek oponenta práce57,39 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Skuhrova.pdfPosudek vedoucího práce43,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Skuhrova.pdfPrůběh obhajoby práce282,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40533

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.