Název: Rekonstrukce ženského kostýmu (textil, šperky, obuv, doplňky) přibližujícího život na území střední Evropy v období mladší doby železné - latén (450 - 50 př. n. l.).
Další názvy: Reconstruction of a woman's costume (textile, jewellery, footwear, accessories) showing the life in Central Europe during the Latene periodshowing the life in Central Europe during the late Iron Age-Latene period.
Autoři: Jašová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Potůčková, Naděžda
Oponent: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4055
Klíčová slova: rekonstrukce oděvu
Klíčová slova v dalším jazyce: reconstruction clothes
Abstrakt: Cílem práce bylo vytvořit rekonstrukci jednoho ženského kostýmu, vycházejícího z archeologických nálezů Keltské kultury ve střední Evropě. Práce obsahuje shrnutí významu Keltů pro naši kulturu, seznámení se s činností sdružení Vousův kmen, soupis vhodných prvků pro kostým. V další části je zmapováno několik postupů výroby prvků kostýmu a zpracování používaných materiálů. Dále práce zahrnuje vlastnoruční vytvoření několika částí kostýmu. V závěru je pak představen kompletní kostým.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my work was to create a reconstructive model of a women?s costume, based on archeological findings of Celtic culture in Central Europe. My work includes a summary of the importance of Celts for our culture, an introduction to the activities of the Vousův kmen society and a list of suitable items for the costume. In the following section, several procedures of production of the costume and fabrication of used materials are charted. Furthermore, the work includes self-made crafting of several parts of the costume. The completed costume is introduced at the end.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
T. Jasova Bakalarska prace.pdfPlný text práce26,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jasova Tereza - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jasova Tereza - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jasova Tereza - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce479,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4055

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.