Title: Advokacie ve vybraných soudních okresech Středočeského kraje v letech 1918 až 1938
Other Titles: The advocacy in selected judicial districts of Central Bohemia Region from 1918 to 1938
Authors: Jokl, Jiří
Advisor: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40559
Keywords: advokacie;soudní soustava;advokátní komora;beroun;benešov;františek veselý
Keywords in different language: advocacy;judicial system;bar association;beroun;benešov;františek veselý
Abstract: Diplomová práce pojednává o advokacii ve vybraných soudních okresech Středočeského kraje v letech 1918 až 1938, přičemž vybranými soudními okresy jsou Benešov a Beroun. Dále práce pojednává o soudní soustavě v letech 1918 až 1938 a zejména o advokátech, kteří v rozhodné době ve vybraných okresech působili.
Abstract in different language: My thesis discusses the advocacy in selected judicial districts of Central Bohemian region from 1918 do 1938 which are judicial district od Benešov and Beroun. Also my thesis discusses the judicial system from 1918 to 1938 a especially about the lawyers who operated in selected districts
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_aktualizace_Jiri Jokl.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFView/Open
DP - Jokl.pdfPosudek vedoucího práce406,42 kBAdobe PDFView/Open
OP - Jokl.pdfPosudek oponenta práce706,74 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Jokl.pdfPrůběh obhajoby práce298,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.