Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalistová Petra, Mgr.
dc.contributor.authorPřibáň, Jan
dc.contributor.refereeCharvát Luboš, Mgr.
dc.date.accepted2020-6-1
dc.date.accessioned2020-11-10T00:31:31Z-
dc.date.available2019-6-6
dc.date.available2020-11-10T00:31:31Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-30
dc.identifier81910
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40630
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá rozvojem koordinačních schopností u fotbalistů U10. Cílem této práce je vytvoření zásobníku cvičení pro rozvoj koordinačních schopností. Celá práce je rozdělena na dvě části. V první části je shrnuta motorika člověka, učení a pohybové schopnosti. Důležitou částí jsou koordinační schopnosti, které jsou rozdělené a následně charakterizované. Druhá část obsahuje nově navržený a vytvořený zásobník cvičení pro rozvoj koordinačních schopností. Vybraná cvičení jsou stručně popsaná. Každé cvičení obsahuje jeden obrázek grafického znázornění a několik fotek o výchozí pozici a provedení cviku.cs
dc.format94 s. (69 139 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmotoricko-funkční přípravacs
dc.subjectkoordinační schopnostics
dc.subjectfotbalcs
dc.titleMotoricko-funkční příprava zaměřená na rozvoj koordinačních schopností u fotbalistů U10cs
dc.title.alternativeMotor-functional training focused on the development of coordination skills for U10 football playersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programTělesná výchova a sportcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis aims to the improvement of coordination skills of footballer players in the U10 category. The goal of this thesis is to create a stack of exercises for this improvement. The thesis is divided into two main parts. The first part summarizes motor skills, learning, and movement skills. The practical part contains a description of the stack of created exercises for coordination improvement. In addition to the descriptions, a graphic illustration is assigned to each exercise. There are also photos of starting positions and performance of the exercise.en
dc.subject.translatedmotor-functional trainingen
dc.subject.translatedcoordination skillsen
dc.subject.translatedfootballen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jan Priban.pdfPlný text práce10,63 MBAdobe PDFView/Open
Priban J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce166,18 kBAdobe PDFView/Open
Priban J. - OP.pdfPosudek oponenta práce164,03 kBAdobe PDFView/Open
Priban J.pdfPrůběh obhajoby práce88,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.