Název: Kulturní podmíněnost dětské interpretace umění
Další názvy: Culture conditionality of children´s interpretation of art
Autoři: Kalčíková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Podlipský, Rudolf
Oponent: Uhl Skřivanová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4064
Klíčová slova: dětská interpretace;prekoncept;koncept;konceptová analýza;kulturní podmíněnost;umění
Klíčová slova v dalším jazyce: children´s interpretation;pre-concept;concept;conceptual analysis;culture conditionality;art
Abstrakt: Bakalářská práce Kulturní podmíněnost dětské interpretace umění se zabývá teoretickou stránkou, empirickým popisem a analýzou dětských interpretací umění. Napomáhá pochopit vlivy kulturního rázu působící na výklady umění ve dvou dílčích kulturách. Upozorňuje na odlišnosti v prekoceptech respondentů vztaženým ke konceptům uměleckých děl a tyto nuance se snaží obsáhnout formou konceptové analýzy. Tato práce může být přínosem pro budoucí pedagogy, kteří by se chtěli zabývat stejným problémem vztaženým k odlišným kulturám, nebo by chtěli podrobněji zkoumat zjištěné rozdílnosti a vysvětlovat je. Zároveň nabízí podněty k úvaze o dalším rozšíření tohoto výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis ?Culture conditionality of children´s interpretation of art ?brings theoretical framework, empiric description and analysis of children´s interpretation of art. It helps to understand the influence of cultural environment of two different cultures. The thesis also points out differences in pre-concepts of respondents in relation to artwork and these nuances are explored by conceptual analysis. This work can benefit future pedagogues that might be interested in observing the same issue in two different cultural environments or examine the differences and explain them. It also brings the basis for future extensive research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
(Bakalarska prace).pdfPlný text práce20,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalcikova Nikola - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalcikova Nikola - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce529,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalcikova Nikola - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce135,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4064

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.