Název: Software pro výpočet oteplení synchronních strojů s PM
Další názvy: Thermal calculation software of PM synchronous machines
Autoři: Skalický, Martin
Vedoucí práce/školitel: Pechánek Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Veg Lukáš, Ing.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40657
Klíčová slova: synchronní stroj;permanentní magnety;tepelný model;metoda náhradní tepelné sítě;metoda konečných prvků;různá uložení pm;matlab;software
Klíčová slova v dalším jazyce: synchronous machine;permanent magnets;thermal modeling;equivalent thermal network method;finite element method;various topologies of pm;matlab;software
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vytvoření tepelného modelu synchronního stoje s permanentními magnety a na jeho následnou realizaci v podobě softwaru v programovém prostředí MATLAB. Zavedením submodelů byl vytvořen univerzální model, respektující různá uložení permanentních magnetů, který pro řešení využívá analytické metody náhradních tepelných sítí. Získané výsledky submodelů a stejně tak i výsledky kompletního modelu jsou porovnávány s odpovídajícími modely řešenými metodou konečných prvků v softwaru ANSYS.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis is focused on creation of thermal model of permanent magnet synchronous motor and it's implementation as software in computing environment MATLAB. Due to introduction of submodels, universal model was created, which includes variety of permanent magnet topologies. Model is created by analytic method of equivalent thermal network. Results obtained from submodels as well as from complete model are verified with results of corresponding model based on finite element method created in software ANSYS.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Software pro vypocet otepleni synchronnich stroju s PM.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082292_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce962,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082292_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce13,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40657

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.