Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSteiner František, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorTrubač, Jan
dc.contributor.refereeTupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-27
dc.date.accessioned2020-11-10T00:31:51Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:31:51Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-16
dc.identifier82258
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40685
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou systémů řízení kvality a systémů řízení rizik. Jejím hlavním cílem je vytvořit nástroj pro řízení rizik na základě požadavků normy ISO 9001:2015. Řešení jednotlivých bodů zadání je rozděleno na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje přehled principů a pojmů uplatňujících se v systémech řízení kvality a v systémech řízení rizik. V této části je také obsažena analýza požadavků na řízení rizik vyplývající z nové revize normy ISO 9001:2015. Praktickou část tvoří samostatná kapitola zabývající se možnostmi řešení, vývojem a funkcemi zmiňovaného nástroje.cs
dc.format80 s. (93 321 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsystémy managementu kvalitycs
dc.subjectmanagement rizikcs
dc.subjectnástroj pro řízení rizikcs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectprocescs
dc.subjectprocesní přístupcs
dc.subjectexcelcs
dc.subjectvisual basiccs
dc.titleNástroj pro analýzu rizik v systémech řízení kvalitycs
dc.title.alternativeRisk analysis tool for quality management systemsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the issue of quality management systems and risk management systems. Its main goal is to create a risk management tool based on the requirements of the ISO 9001:2015 standard. The solution of individual assignment points is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains an overview of the principles and concepts applied in quality management systems and risk management systems. In this part, there is also the analysis of risk management requirements resulting from the new revision of the ISO 9001:2015 standard. The practical part consists of a separate chapter dealing with the possibilities of solutions, development and functions of the risk management tool.en
dc.subject.translatedquality management systemen
dc.subject.translatedrisk managementen
dc.subject.translatedrisk management toolen
dc.subject.translatedqualityen
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedprocess approachen
dc.subject.translatedexcelen
dc.subject.translatedvisual basicen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nastroj pro analyzu rizik v systemech rizeni kvality.pdfPlný text práce4,33 MBAdobe PDFView/Open
082258_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce940,77 kBAdobe PDFView/Open
082258_oponent.pdfPosudek oponenta práce989,62 kBAdobe PDFView/Open
082258_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce59,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.