Title: Návrh laboratorních úloh měření vodních motorů s využitím 3D tisku
Other Titles: Proposal of laboratory tasks on hydro engines using 3D print
Authors: Křížová, Markéta
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40686
Keywords: vodní kolo;vodní turbína;vodní motory;3d tisk;energetika.
Keywords in different language: water wheel;water turbine;water engine;3d print;energetics.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na navržení laboratorních úloh vodních motorů s využitím 3D tisku. V první části se práce věnuje popisu vodní energetiky. Další kapitola popisuje teorii vodních motorů. V této kapitole jsou popsány základní principy a konstrukce. Třetí část ukazuje úpravu modelů vodních motorů s využitím 3D tisku. V poslední části jsou představeny měřící úlohy.
Abstract in different language: The master thesis is focused on design of laboratory tasks of water engines with usage 3D printing. In the first part is thesis devoted to description of water energetics. The next chapter describes theory of water engines. In this chapter basic principles and construction problems are described. The third part shows adjustments of water engines with usage of 3D printing. In the last part laboratory tasks are introduced.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Krizova.pdfPlný text práce3,63 MBAdobe PDFView/Open
082259_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
082259_oponent.pdfPosudek oponenta práce940,73 kBAdobe PDFView/Open
082259_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce88,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40686

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.