Title: Role britské Sněmovny poslanců v procesu vystoupení Spojeného království z Evropské unie
Other Titles: The Role of the British House of Deputies in the UK withdrawal from the European Union
Authors: Gorgolová, Nikol
Advisor: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40709
Keywords: spojené království;brexit;sněmovna poslanců;sněmovna lordů;vláda spojeného království;politické strany;theresa mayová;evropská unie;brexitová dohoda
Keywords in different language: united kingdom;brexit;house of commons;house of lords;hm government;political parties;theresa may;european union;withdrawal agreement
Abstract: Spojené království Velké Británie a Severního Irska je bezpochyby jednou z největších a dlouho existujících demokracií. Přesto nedávné události, jakou je Brexit, otřásly ústavou Spojeného království a politickým prostředím. Tato bakalářská práce se zaměřuje na události po referendu z roce 2016 o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Hlavním zaměřením bakalářské práce bude reflexe role a schopností Sněmovny poslanců během vyjednávání o Brexitu, během funkčního období Theresy Mayové na postu předsedkyně vlády. První část mé bakalářské práce je věnována ústavě Velké Británie a základním mechanismům politického systému. Určitá část je také věnována vztahu mezi vládou její Veličenstva a Dolní komorou. Druhá část mé bakalářské práce se zaměřuje na analýzu manifestů politických stran, které byly zveřejněny v roce 2017 poté, co Theresa Mayová vyhlásila předčasné parlamentní volby. V této části zmiňuji také výsledky těchto voleb. Třetí část mé bakalářské práce se zaměřuje na vyjednávání ve Sněmovně poslanců britského Parlamentu. V této části zmiňuji předcházející událost, jež vedla k započetí procesu vystoupení Spojeného království podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii, což vedlo k soudnímu vyšetřování a oficiálnímu zahájení jednání o Brexitu. Hlavní pozornost je však věnována vyjednáváním ve Sněmovně poslanců, během jednání o navrhované Brexitové dohodě Theresou Mayovou a jejím kabinetem, kterou poslanci Dolní komory třikrát odmítli. Mou snahou je najít odpovědi na otázky, které jsem si položila v bakalářské práci: Jak významná je role poslanecké sněmovny v britském politickém systému? Jak ovlivnily výsledky parlamentních voleb v roce 2017 brexitová vyjednávání? Která politická instituce měla silnější mandát docílit Brexitu až do konce, byla to Dolní sněmovna nebo Theresa Mayova vláda?
Abstract in different language: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is without a doubt one of the greatest and long existing democracies. Although, the recent events such as Brexit has shaken with the United Kingdom's constitution and with political background. This bachelors thesis focuses on the further events after the referendum in 2016 on United Kingdom's withdrawal from the European Union. However, the main focus lays within the role and capability of House of Commons during the Brexit negotiations while Theresa May was a prime minister. The first part of my bachelors thesis is dedicated to the United Kingdom's constitution and to the basic attributes of it's political system. Certain part is also dedicated to the relationship between Her Majesty's Government and House of Commons. The second part of my bachelors thesis focuses on analysis of the political parties manifestos, which were published in 2017 after Theresa May called for an early general election. In this part I also mention results of these general election. Third part of my bachelors thesis focuses on negotiations in the lower chamber of the United Kingdom's Parliament. In this part I mention the previous event of activating Article 50 of the Treaty on European Union, which led to judicial inquiry and an official start of Brexit negotiations. But the main focus is paid to negotiations in the House of Commons, during the evaluation of the proposed Brexit deal by Theresa May and her cabinet, which was three times refused by the MPs of House of Commons. I seek to find an answer to my general questions of my bachelors thesis: How significant is the role of House of Commons in the United Kingdom's political system? How did the results of 2017 general election influence the Brexit negotiations? Which political institution had stronger mandate to deliver Brexit till the end, was it House of Commons or Theresa May's Government?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorgolova BP - portal.pdfPlný text práce733,98 kBAdobe PDFView/Open
BP_POL_OPO_Gorgolova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Gorgolova-bp-pol-ved-t.pdfPosudek vedoucího práce688,66 kBAdobe PDFView/Open
Gorgolova.pdfPrůběh obhajoby práce279,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.