Název: Evropská centrální banka a zavádění eura v ČR
Další názvy: The European Central Bank and introduction of the euro to the Czech Republic
Autoři: Kallmünzerová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Anderlová, Silvie
Oponent: Bárková, Dana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4071
Klíčová slova: euro;eurozóna;evropský systém centrálních bank;Evropská centrální banka
Klíčová slova v dalším jazyce: euro;eurozone;european system of central banks;European central bank
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá Evropskou centrální bankou, jejím vznikem, cíli, úkoly, funkcemi, orgány atd. Dále se zabývá jednotnou evropskou měnou-eurem, jeho vznikem a postupy závádění této měny do ČR.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the European Central Bank, its formation, objectives, tasks, functions, authorities, etc. It also deals with the common European currency, the euro, its formation and implementation procedures of this currency to the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce437,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN1025_000.pdfPosudek vedoucího práce48,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN1024_000.pdfPosudek oponenta práce67,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN1034_000.pdfPrůběh obhajoby práce56,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4071

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.