Title: Evropská centrální banka a zavádění eura v ČR
Other Titles: The European Central Bank and introduction of the euro to the Czech Republic
Authors: Kallmünzerová, Adéla
Advisor: Anderlová, Silvie
Referee: Bárková, Dana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4071
Keywords: euro;eurozóna;evropský systém centrálních bank;Evropská centrální banka
Keywords in different language: euro;eurozone;european system of central banks;European central bank
Abstract: Diplomová práce se zabývá Evropskou centrální bankou, jejím vznikem, cíli, úkoly, funkcemi, orgány atd. Dále se zabývá jednotnou evropskou měnou-eurem, jeho vznikem a postupy závádění této měny do ČR.
Abstract in different language: This thesis deals with the European Central Bank, its formation, objectives, tasks, functions, authorities, etc. It also deals with the common European currency, the euro, its formation and implementation procedures of this currency to the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce437,66 kBAdobe PDFView/Open
SCAN1025_000.pdfPosudek vedoucího práce48,69 kBAdobe PDFView/Open
SCAN1024_000.pdfPosudek oponenta práce67,46 kBAdobe PDFView/Open
SCAN1034_000.pdfPrůběh obhajoby práce56,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4071

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.