Title: Rusko-běloruské projekty integrace
Other Titles: Projects of Russian-belarusian Integration
Authors: Cibulková, Tereza
Advisor: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Referee: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40715
Keywords: integrace;teorie integrace;rusko-běloruské vztahy;svaz ruska a běloruska
Keywords in different language: integration;integration theory;russian-belarusian relations;the union state of russia and belarus
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na rusko-běloruské integrační projekty v období od roku 1991 do března roku 2020. Jejím hlavním cílem je čtenáři představit rusko-běloruský integrační projekt Svaz Ruska a Běloruska, historii rusko-běloruských integračních procesů a současnou situaci, ve které se rusko-běloruské vztahy nachází. Práce by mimo jiné měla poukázat na výjimečnost rusko-běloruského integračního procesu v postsovětském prostoru.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on Russian-Belarusian integration projects mainly on the Union State of Russia and Belarus as the main project of the Russian-Belarusian integration process. This thesis covers the period since the fall of the Soviet Union in 1991 till March 2020, because of the current big changes in the heading of the Union State that were announced at the end of the year 2019. The main aim is to introduce to the readers the Union State of Russia and Belarus, the history of the integration process of those two states and the current situation of this process. The thesis should reflect the rarity of such an integration project in the post-soviet area and show the cultural and historical foundation of such integration process as well as the reasons for the integration of both states.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Cibulkova.pdfPlný text práce865,36 kBAdobe PDFView/Open
BP_MV_OPO_Cibulkova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_MV-TER_VED_Cibulkova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Cibulkova.pdfPrůběh obhajoby práce216,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.