Title: Úvahy o texaské nezávislosti a jejich zdůvodnění
Other Titles: The independence of Texas: consideration and its explanation
Authors: Holubová, Anna
Advisor: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40717
Keywords: nezávislost texasu;politická secese;normativní teorie secese;explanatorní teorie secese;remediální teorie secese;plebiscitní teorie secese;allen buchanan;harry beran;texas nationalist movement
Keywords in different language: texas´s independence;political secession;normative theories of secession;explanatory theories of secession;remedial theory of secession;plebiscite theory of secession;allen buchanan;herry beran;texas nationalist movement
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje problematice politické secese a její legitimitě. V práci jsou vysvětleny explanatorní a normativní přístupy k secesi, v rámci kterých jsou podrobněji analyzované jednotlivé teorie autorů, zabývajících se politickým odtržením. Dle vybraných teorií - remediální teorie Allena Buchanana a plebiscitní teorie Harryho Berana je poté posuzována legitimita případného odtržení Texasu od Spojených států amerických.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the theme of political secession and its legitimacy. In this thesis explanatory and normative theories of secession are explained and applied on the case of Texas independence. According to criteria of legitimate secession of Allen Buchanan (Remedial theory of secession) and Harry Beran (Plebiscite theory of secession) the possible secession of Texas from the USA is considered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uvahy o texaske nezavislosti a jejich zduvodneni - Anna Holubova.pdfPlný text práce514,16 kBAdobe PDFView/Open
BP_MV_BAS_VED_Holubova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Holubova-bp-mvts-opo-t.pdfPosudek oponenta práce702,58 kBAdobe PDFView/Open
Holubova.pdfPrůběh obhajoby práce225,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40717

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.