Title: Vzestup Velké Británie od poloviny 17. století do Napoleonských válek
Other Titles: The rise of Great Britain from the half of 17th century to Napoleon wars
Authors: Kupilíková, Šarlota
Advisor: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Referee: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40721
Keywords: anglie;velká británie;britské impérium;moc;mocenský vzestup;námořní moc;zámořské vyvažování;geografická poloha;reforma finančnictví;porážka rivalů;vojenský konflikt;koloniální říše
Keywords in different language: england;great britain;british empire;island;power;rise to power;naval power;off-shore balancing;geographical location;financial reform;defeat of rivals;military conflict;colonial empire
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o mocenském vzestupu Velké Británie od poloviny 17. století do Napoleonských válek. V tomto časovém období se Británie, malý ostrovní stát, stala jednou z největších říší všech dob. Ve své práci se proto snažím identifikovat hlavní faktory, které tomuto mocenskému vzestupu pomohly.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is about British Empire and its rise to power from 17th century to Napoleonic Wars. In this time frame Britain, small island at the border of Europe, manage to become one of the largest empires in history. In my work I try to explain main factors that helped this increase of power.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2020.pdfPlný text práce371,96 kBAdobe PDFView/Open
BP_MV-TER_OPO_Kupilikova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Kuplikova_ved_BP.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Kupilikova.pdfPrůběh obhajoby práce292,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.