Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPapík, Erik
dc.contributor.refereeStrnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-23
dc.date.accessioned2020-11-10T00:32:10Z-
dc.date.available2019-4-30
dc.date.available2020-11-10T00:32:10Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-22
dc.identifier80945
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40726
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá konceptem světoobčanství Marca Aurelia. Pomocí kvalitativně obsahové analýzy byly vypozorovány opakující se univerzalistické elementy Aureliova konceptu a následně byly porovnány jejich implikace s implikacemi tribalistického myšlení. Tím bylo prokázano, že je Aureliův koncept světoobčanství ve srovnání s tribalismem univerzálnějším etickým rámcem. Druhá část práce se zabývala kritikou konceptu světoobčanství a její relevantností. Byl zkonstruován model hierarchie odpovědnosti, na kterém bylo ukázáno, že při aplikaci konceptu světoobčanství Marca Aurelia nedochází ke ztrátě osobní suverenity ve prospěch společného lidství, ale naopak k jejímu podněcování.cs
dc.format39 s. (62 578 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsvětoobčanstvícs
dc.subjectmarcus aureliuscs
dc.subjectkosmopolitanismuscs
dc.subjectpolitická filozofiecs
dc.subjecttribalismuscs
dc.subjectuniversalismuscs
dc.subjectnárodní identitacs
dc.subjectnadnárodní identitacs
dc.subjectkosmoscs
dc.subjectpoliscs
dc.subjectfilozofiecs
dc.subjectstoicismuscs
dc.titleKoncept světoobčanství Marca Aurelia Antoniacs
dc.title.alternativeThe Concept of Cosmopolitanism of Marcus Aurelius Antoninusen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the concept of world citizenship by Marcus Aurelius. Using qualitative content analysis, recurring universalist elements of Aurelius' concept were observed and then their implications were compared with the implications of tribalist thinking. This proved that Aurelius' concept of world citizenship is a more universal ethical framework than tribalism. The second part of the thesis dealt with the critique of the concept of world citizenship and its relevance. A model of the hierarchy of obligation was constructed and it was shown that the application of the concept of world citizenship of Marcus Aurelius does not lead to a loss of personal sovereignty in favor of common humanity, but rather to its encouragement.en
dc.subject.translatedworld citizenshipen
dc.subject.translatedmarcus aureliusen
dc.subject.translatedcosmopolitanismen
dc.subject.translatedpolitical philosophyen
dc.subject.translatedtribalismen
dc.subject.translateduniversalismen
dc.subject.translatednational identityen
dc.subject.translatedsupranational identityen
dc.subject.translatedcosmosen
dc.subject.translatedpolisen
dc.subject.translatedphilosophyen
dc.subject.translatedstoicismen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Erik-Papik-BP.pdfPlný text práce352,29 kBAdobe PDFView/Open
BP_MV_VED_Papik.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_OPO_MV-TER_Papik.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Papik.pdfPrůběh obhajoby práce236,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.