Název: Odpovědnost za ochranu: analýza principu a jeho (ne)aplikace v mezinárodní politice
Další názvy: The Responsibility to Protect: Analysis of the principle and its (non) application in international politics
Autoři: Rybníček, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40730
Klíčová slova: odpovědnost za ochranu;r2p;humanitární krize;humanitární intervence;intervence
Klíčová slova v dalším jazyce: responsibility to protect;r2p;humanitarian crisis;humanitarian intervention;intervention
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je představit zásadní milníky ve vývoji konceptu Odpovědnost za ochranu, podle kterého mají státy odpovědnost za ochranu vlastního obyvatelstva před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločinům proti lidskosti. Pokud stát není schopný této odpovědnosti dostát, musí přijít na řadu mezinárodní společenství, které tento stát podpoří a v krajním případě použije nástroje VI. a VII. kapitoly Charty OSN. Dalším cílem je představit a vyhodnotit aplikaci konceptu Odpovědnost za ochranu v šesti vybraných případech. V první části této práce se zaměřuji na klíčové události, které vedly ke zformování konceptu Odpovědnost za ochranu do současné podoby. V druhé části provádím analýzu šesti vybraných případů, při kterých došlo k aplikaci tohoto konceptu a zda byla aplikace úspěšná.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor's thesis is introduce the crucial milestones in development of concept Responsibility to protect. According to concept Responsibility to protect every state has its own responsibility to protect population from genocide, war crimes, ethnic cleanses and crimes against humanity. In case that a state is unable fulfill this responsibility, the international community is responsible to support this state and in a last resort to use instruments under VI. and VII. chapter of the UN Charter. The another aim is to present and evaluate the application of the Responsibility to protect concept in six selected cases. In the first part of this thesis, I focus on the key events that led to the formation of the concept Responsibility to protect into its current form. In the second part, I analyze six selected cases in which the application of this concept occurred and whether the application was successful.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rybnicek-BP-R2P.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_BAS_ved_Rybnicek.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_MV_BAS_OPO_Rybnicek.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rybnicek.pdfPrůběh obhajoby práce231,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40730

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.