Název: Srovnání právní úpravy činnosti hypotečních bank a stavebních spořitelen
Další názvy: Comparison of legislation activities of mortgage banks and building societies
Autoři: Hrbek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Anderlová, Silvie
Oponent: Vlček, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4074
Klíčová slova: stavební spořitelna;hypoteční banka;legislativa;úvěr;hypoteční úvěr
Klíčová slova v dalším jazyce: building society;mortgage bank;legislation;loan;mortgage loan
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na srovnání právní úpravy jednotlivých produktů stavebních spořitelen a hypotečních bank. Práce je záměrně vedena s myšlenkou ochrany klienta, který potřebuje získat komplexní přehled o této problematice a může mu pomoci při rozhodování. Na druhé straně by měla poskytnout na problematiku ucelený pohled i z pohledu odborné veřejnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: My dissertation work focuses on comparison of legal regulations of individual products of building societies and mortgage banks. The work is purposely led to the thought of client protection who shall need to get a complex summary of this problematic and to help him or her to decide. On the other hand, the work should also give a complex perspective about the problematic to the expert public.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Jan Hrbek.pdfPlný text práce648,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0908_000.pdfPosudek vedoucího práce58,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0909_000.pdfPosudek oponenta práce34,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0915_000-1.pdfPrůběh obhajoby práce49,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4074

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.