Title: Srovnání právní úpravy činnosti hypotečních bank a stavebních spořitelen
Other Titles: Comparison of legislation activities of mortgage banks and building societies
Authors: Hrbek, Jan
Advisor: Anderlová, Silvie
Referee: Vlček, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4074
Keywords: stavební spořitelna;hypoteční banka;legislativa;úvěr;hypoteční úvěr
Keywords in different language: building society;mortgage bank;legislation;loan;mortgage loan
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na srovnání právní úpravy jednotlivých produktů stavebních spořitelen a hypotečních bank. Práce je záměrně vedena s myšlenkou ochrany klienta, který potřebuje získat komplexní přehled o této problematice a může mu pomoci při rozhodování. Na druhé straně by měla poskytnout na problematiku ucelený pohled i z pohledu odborné veřejnosti.
Abstract in different language: My dissertation work focuses on comparison of legal regulations of individual products of building societies and mortgage banks. The work is purposely led to the thought of client protection who shall need to get a complex summary of this problematic and to help him or her to decide. On the other hand, the work should also give a complex perspective about the problematic to the expert public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Jan Hrbek.pdfPlný text práce648,7 kBAdobe PDFView/Open
SCAN0908_000.pdfPosudek vedoucího práce58,59 kBAdobe PDFView/Open
SCAN0909_000.pdfPosudek oponenta práce34,95 kBAdobe PDFView/Open
SCAN0915_000-1.pdfPrůběh obhajoby práce49,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4074

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.