Title: Počítačem řízené stroje ve výuce na základních školách
Other Titles: The use of computer operated devices in primary schools
Authors: Randa, Michal
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Fadrhonc Jan, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40767
Keywords: základní škola;laser;robot;vzdělávací hry;inkscape;výroba;cnc stroje;dřevo;pravidla hry
Keywords in different language: elementary school;laser;robot;serious games;inkscape;crafting;cnc machine;wood;game rules
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem praktických příkladů využití počítačem řízených strojů ve výuce na základních školách. Součástí je komplexní zadání práce, jejím výsledkem jsou komponenty pro výukovou hru. Zadání bylo ve zjednodušené formě předloženo žákům základní školy a dětem na kroužku pomocí online komunikace. Práci zpracovávaly děti doma kvůli omezení docházky do škol a do center volnočasových aktivit. Z důvodu příliš malého množství obdržených vzorků nebylo možno provést srovnání za účelem vyvození závěrů.
Abstract in different language: The aim of the thesis was to present a suggestion for the use of CNC machines in the education process on elementary schools. The thesis contains a comprehensive assignment, the result of which is a set of components for an educational game. The assignment was, in a simplified form, presented to elementary school children as well as children attending an extracurricular activity. This was done using an online communication tool and the children worked from their homes, as there was a curfew imposed at that time. The lack of received samples was the reason no analysis that would lead to a conclusion regarding the differences of both groups could be made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Randa_Michal.pdfPlný text práce3,81 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce37,1 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce39,04 kBAdobe PDFView/Open
Protokol - Randa.pdfPrůběh obhajoby práce267,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.