Název: Právní úprava bankovní licence
Další názvy: The legislation governing the issue of banking licence
Autoři: Wünschová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Anderlová, Silvie
Oponent: Jánošíková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4078
Klíčová slova: banka;licence;jednotná bankovní licence;bankovní dohled;bankovní regulace;Česká národní banka;bankovní směrnice
Klíčová slova v dalším jazyce: license;bank;integrated banking licence;Czech national bank;banking control;banking regulation;banking directions
Abstrakt: Práce se zabývá právní úpravou bankovní licence. Zaměřuje se na právní předpisy s ní související jako je zákon o bankách, zákon o ČNB a bankovní směrnice EU. Dále popisuje správní řízení, ve kterém je udělena licence. Zmíněny jsou podmínky nutné ke splnění pro udělení licence spolu s popisem obsahu žádosti o licenci. Současnou podobu licence představuje jednotná licence, ta se uplatňuje mezi členskými státy EU a státy Evropského hospodářského prostoru. Zabývá se také úlohou ČNB jako zřizovatele licence a současně orgánu dohledu a bankovní regulace.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis is focused on the legal treatment of the banking licence, so I have described the law of banking, the law of the Czech National Bank and banking directions of the European Union. Also my thesis has described the administrative process where the bank can be given. Then I adverted the conditions which have to be implemented to obtain succesfly the licence, of course with the content of the request of the licence. The actual concept of the licence is the integrated banking licence, which is used between the member states of the EU and the European Economic Area. Also has dealt the position of the Czech National Bank as the founder of the licence and as the member of control and banking licence.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-KSP_FP.pdfPlný text práce530,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0929_000.pdfPosudek vedoucího práce58,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0928_000.pdfPosudek oponenta práce40,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0930_000.pdfPrůběh obhajoby práce54,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4078

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.