Název: Palmerston a Metternichovo Rakousko v letech 1830-1841
Další názvy: Palmerston and Metternich's Austria in years 1830-1841
Autoři: Vyčichlo, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40786
Klíčová slova: palmerston;metternich;diplomacie;velká británie;rakousko;zahraniční politika;východní otázka;revoluce;červencová monarchie;londýn;vídeň;mezinárodní vztahy;rovnováha sil;koncert velmocí;nacionalismus;neintervence;aliance čtyř;východní mocnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: palmerston;metternich;diplomacy;great britain;austria;foreign policy;eastern question;revolution;july monarchy;london;vienna;foreign relations;balance of power;the concert of europe;nationalism;non-intervention;quadruple aliance;eastern powers
Abstrakt: Cílem disertační práce je analýza mezinárodní politiky vikomta Palmerstona ve vztahu k Rakousku v letech 18301841. Téma je ohraničeno funkčním obdobím britského ministra včetně intermezza v letech 18341835. Hlavní pozornost je soustředěna na primární participaci ostrovní diplomacie v Evropě od vypuknutí červencové revoluce, přes rozpad Spojeného království Nizozemského, listopadové povstání, události v Německém spolku a Papežském státě, občanskou válku v Portugalsku a Španělsku, až po konec druhé blízkovýchodní krize.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the present dissertation thesis is to analyse Viscount Palmerston's international policy in relation to Austria in the years 1830-1841. The topic is defined by the British Minister's tenure, including the hiatus of 1834-1835. The main focus of this work is laid on the primary participation of insular diplomacy in Europe within the period of the outbreak of the July Revolution, the dissolution of the United Kingdom of the Netherlands, the November Uprising, events in the German Confederation and the Papal States, civil wars in Portugal and Spain, and the second Near Eastern crisis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Palmerston-a-Metternichovo-Rakousko-v-letech-1830-1841_VYCICHLO.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek Zupanic.pdfPosudek vedoucího práce804,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek Novotny.pdfPosudek oponenta práce870,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce385,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40786

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.