Title: Palmerston a Metternichovo Rakousko v letech 1830-1841
Other Titles: Palmerston and Metternich's Austria in years 1830-1841
Authors: Vyčichlo, Jiří
Advisor: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40786
Keywords: palmerston;metternich;diplomacie;velká británie;rakousko;zahraniční politika;východní otázka;revoluce;červencová monarchie;londýn;vídeň;mezinárodní vztahy;rovnováha sil;koncert velmocí;nacionalismus;neintervence;aliance čtyř;východní mocnosti
Keywords in different language: palmerston;metternich;diplomacy;great britain;austria;foreign policy;eastern question;revolution;july monarchy;london;vienna;foreign relations;balance of power;the concert of europe;nationalism;non-intervention;quadruple aliance;eastern powers
Abstract: Cílem disertační práce je analýza mezinárodní politiky vikomta Palmerstona ve vztahu k Rakousku v letech 18301841. Téma je ohraničeno funkčním obdobím britského ministra včetně intermezza v letech 18341835. Hlavní pozornost je soustředěna na primární participaci ostrovní diplomacie v Evropě od vypuknutí červencové revoluce, přes rozpad Spojeného království Nizozemského, listopadové povstání, události v Německém spolku a Papežském státě, občanskou válku v Portugalsku a Španělsku, až po konec druhé blízkovýchodní krize.
Abstract in different language: The aim of the present dissertation thesis is to analyse Viscount Palmerston's international policy in relation to Austria in the years 1830-1841. The topic is defined by the British Minister's tenure, including the hiatus of 1834-1835. The main focus of this work is laid on the primary participation of insular diplomacy in Europe within the period of the outbreak of the July Revolution, the dissolution of the United Kingdom of the Netherlands, the November Uprising, events in the German Confederation and the Papal States, civil wars in Portugal and Spain, and the second Near Eastern crisis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Palmerston-a-Metternichovo-Rakousko-v-letech-1830-1841_VYCICHLO.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Zupanic.pdfPosudek vedoucího práce804,8 kBAdobe PDFView/Open
Posudek Novotny.pdfPosudek oponenta práce870,96 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce385,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.