Title: Anorexie v současné společnosti
Other Titles: Anorexy in Current Society
Authors: Kelemanová, Karina
Advisor: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Referee: Glajchová Alena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40789
Keywords: mentální anorexie;poruchy příjmu potravy;onemocnění;ideál krásy;mýtus krásy;úbytek hmotnosti
Keywords in different language: anorexia nervosa;eating disorders;disease;ideal of the beauty;the beauty myth;weight loss
Abstract: Anorexie je psychické onemocnění, které má sociální rozměr související s ideálem krásy, ale také vlivem sociálních sítí jako je Facebook nebo Instagram. Cílem bakalářské práce bude na základě biograficky orientovaných rozhovorů představit formování tohoto onemocnění a průběh léčby v jejich sociálních dimenzích a jak se podílí na formování subjektivity daného jedince, který trpí/trpěl tímto onemocněním. Podstatné pro tuto práci budou hlavně tyto úrovně: a) formování onemocnění a její diagnostikování b) léčebné strategie c) vztah nemoci a subjektivity pacienta.
Abstract in different language: Anorexy is a psychical disease, which could be connected with a ideal of beauty, and also with influence of social networks like a Facebook or Instagram. Purpose of this thesis will be introduce the formation of the illness followed by the process of healing cure in their social dimensions and its participation on the formation of subjectivity of the individual patient. There will be the three main topics of this thesis, which are: a) the formation of the illness and its diagnosis b) strategy of healing cure c) the individual relationship of each patient with the disease.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karina_Kelemanova_Bakalarska prace 2020.pdfPlný text práce963,28 kBAdobe PDFView/Open
Kelemanova_vpbp.pdfPosudek vedoucího práce77,53 kBAdobe PDFView/Open
posudek_oponenta_Kelemanova.pdfPosudek oponenta práce89,3 kBAdobe PDFView/Open
Kelemanova.PDFPrůběh obhajoby práce249,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40789

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.