Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorAnderlová, Silviecs
dc.contributor.authorWünschová, Michaelacs
dc.contributor.refereeJánošíková, Petracs
dc.date.accepted2012-05-04cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:38:31Z
dc.date.available2010-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:38:31Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-27cs
dc.identifier43874cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4078
dc.description.abstractPráce se zabývá právní úpravou bankovní licence. Zaměřuje se na právní předpisy s ní související jako je zákon o bankách, zákon o ČNB a bankovní směrnice EU. Dále popisuje správní řízení, ve kterém je udělena licence. Zmíněny jsou podmínky nutné ke splnění pro udělení licence spolu s popisem obsahu žádosti o licenci. Současnou podobu licence představuje jednotná licence, ta se uplatňuje mezi členskými státy EU a státy Evropského hospodářského prostoru. Zabývá se také úlohou ČNB jako zřizovatele licence a současně orgánu dohledu a bankovní regulace.cs
dc.format83 s. (152 199 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectbankacs
dc.subjectlicencecs
dc.subjectjednotná bankovní licencecs
dc.subjectbankovní dohledcs
dc.subjectbankovní regulacecs
dc.subjectČeská národní bankacs
dc.subjectbankovní směrnicecs
dc.titlePrávní úprava bankovní licencecs
dc.title.alternativeThe legislation governing the issue of banking licenceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedMy thesis is focused on the legal treatment of the banking licence, so I have described the law of banking, the law of the Czech National Bank and banking directions of the European Union. Also my thesis has described the administrative process where the bank can be given. Then I adverted the conditions which have to be implemented to obtain succesfly the licence, of course with the content of the request of the licence. The actual concept of the licence is the integrated banking licence, which is used between the member states of the EU and the European Economic Area. Also has dealt the position of the Czech National Bank as the founder of the licence and as the member of control and banking licence.en
dc.subject.translatedlicenseen
dc.subject.translatedbanken
dc.subject.translatedintegrated banking licenceen
dc.subject.translatedCzech national banken
dc.subject.translatedbanking controlen
dc.subject.translatedbanking regulationen
dc.subject.translatedbanking directionsen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-KSP_FP.pdfPlný text práce530,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0929_000.pdfPosudek vedoucího práce58,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0928_000.pdfPosudek oponenta práce40,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0930_000.pdfPrůběh obhajoby práce54,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4078

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.